Siatki centylowe

siatki centylowe     Siatka centylowa to metoda oceny fizycznego rozwoju dziecka. Siatki centylowe pozwalają oceniać przyrost masy ciała, przebieg wzrostu oraz powiększanie się obwodu głowy dziecka.
     Siatki centylowe opierają się o dwie osie. Na osi poziomej znajduje się wiek dziecka, natomiast na pionowej – badany parametr (wzrost, waga, obwód głowy). Dane nanosi się na osie. Przez zaznaczone punkty prowadzi się linie prostopadłe do osi, aż do punktu ich przecięcia na siatce. Przez siatkę centylową biegnie kilka krzywych wychodzących z odpowiednich wartości na osi pionowej. Właśnie na tych liniach zaznacza się punkty, które są obiektem obserwacji. Siatki centylowe powinny być uzupełniane regularnie, ponieważ w gruncie rzeczy nie jest istotny jeden punkt, a ich układ na krzywych w siatce.
     Krzywe w siatce centylowej mają wartości od 3 do 97 centyli. Wartości zaznaczone w obszarze zamkniętym między liniami 3 i 97 centyla uważa się za normę. Ważne, by przyrost danego parametru znajdował się mniej więcej na tej samej krzywej. Czyli niepokoić mogą skoki w górę lub w dół. Niepożądana jest również dysproporcja między parametrami. Np. wzrost utrzymujący się na 3 centylu nie powinien iść w parze z wagą na 97 centylu. Wartości zaznaczone poniżej 3 centyla oraz powyżej 97 centyla również powinny wzbudzić zainteresowanie rodziców i pediatry.

[smartads]
     Jeśli dziecko znajduje się na linii 97 centyla, oznacza to, że 97% dzieci znajduje się na niższych liniach.
Siatka centylowa obwodu głowy dziewcząt
do 36 miesiąca życia

siatka centylowa obwodu głowy chłopców
Siatka centylowa obwodu głowy dziewcząt
od 3 do 18 roku życia

siatka centylowa obwodu głowy chłopców

Siatka centylowa masy ciała dziewcząt
do 36 miesiąca życia

siatka centylowa masy ciała dziewcząt
Siatka centylowa masy ciała dziewcząt
od 3 do 18 roku życia

siatka centylowa masy ciała dziewcząt

Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt
do 36 miesiąca życia

siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt
Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt
od 3 do 18 roku życia

siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt

Dodaj komentarz