Anoreksja

anoreksja     Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny (od greckich słów an – pozbawienie, brak i oreksis – apetyt).
     Anoreksja, podobnie jak bulimia, jest zaburzeniem odżywiania. Polega na dążeniu do ograniczenia masy ciała, wyraźnie poniżej norm przyjętych w odniesieniu do wieku i wzrostu, przy jednoczesnej nieprawidłowej ocenie własnego wyglądu. W miarę trwania procesu ograniczania pożywienia mogą wystąpić zaburzenia somatyczne, a nawet zmiany zanikowe w ośrodkowym układzie nerwowym.
     W ciągu ostatnich trzydziestu lat zwiększyła się częstotliwość zachorowań. Ma to związek ze wzrostem wpływu mediów na kształtowanie modelu idealnej sylwetki i stylu życia.
     Oprócz tego, że media mają obecnie większy wpływ na rozwijającą się młodzież, problemem jest także to, że wzorce propagowane w mediach są niewłaściwe. Można oczywiście uznać, że lansowanie szczupłej sylwetki jest korzystne w czasach obciążonych otyłością, jednak świat mediów idzie dalej, lansując chudość. Inną kwestią jest to, że o wiele istotniejsze jest pokazywanie modelu zdrowego trybu życia, niż oddzielonej od rzeczywistości szczupłej sylwetki.
     Wprawdzie mówi się również o tym, że chudość modelek nie jest zdrowa, że efekt chudości osiągają niezdrowymi sposobami, ale nastolatek pragnących tak wyglądać to w żaden sposób nie zniechęca. Rozsądek nie weźmie góry tam, gdzie występuje silne pragnienie zakorzenione przez medialny nacisk.
     Anoreksja wybiera. Nie dotyczy wszak 100% populacji młodzieży. Wybiera osoby o określonych cechach osobowości, z pewnymi obciążeniami, z pewnym profilem rodzinnym.
     W okresie dojrzewania, który jest okresem największego ryzyka zachorowania, nie można mówić o w pełni wykształconych cechach osobowości. Badacze jednak zwracają uwagę, że u osób z jadłowstrętem psychicznym najczęściej spotykane są cechy osobowości obsesyjno–kompulsywnej, osobowości histerycznej oraz osobowości o cechach schizoidnych.

[smartads]
     U pacjentek z anoreksją zauważa się nieprawidłowe relacje małżeńskie rodziców oraz nieprawidłowe funkcjonowanie podwójnych relacji pomiędzy chorą a każdym z rodziców z osobna. Badacze wyodrębnili cechy rodziny anorektycznej: sztywność relacji wewnątrz rodziny, brak rozwiązywania konfliktów oraz blokowanie uzyskania autonomii przez osobę chorą. Rodzice rozbudzają w dziecku nadmierne aspiracje i wmawiają mu, że to od jego sukcesów zależy pozycja rodziny.
     Odchudzanie hamuje rozwój biologiczny, przez co i konflikty związane z dojrzewaniem.

Dodaj komentarz