Savoir-vivre

     Wypada czy nie wypada?           To francuskie słowo oznacza ogładę, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Jednak savoir-vivre to nie tylko znajomość obyczajów, to także zdolność właściwego reagowania i radzenia sobie w trudnych okolicznościach, gdy spontaniczność niewiele nam daje lub jest wręcz niewskazana.      Savoir-vivre obejmuje …