Budowa męskiego układu rozrodczego

     Aby począć potomstwo, w klasycznym modelu, potrzebne są sprawnie działające narządy płciowe obydwojga partnerów. Pisaliśmy, jak funkcjonuje żeński układ rozrodczy. A do tanga trzeba dwojga, więc dziś zajmiemy się męskim. Sprawdźmy zatem, co panowie mają w środku, a co na wierzchu.      Męski układ rozrodczy dzieli się na narządy płciowe wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne narządy rozrodcze: