Osiągnięcia dziecka w okresie niemowlęcym

Okres niemowlęcy to pierwsze 12 miesięcy życia dziecka.      Jest to pierwsza faza okresu wczesnego dzieciństwa. Ze względu na intensywne przemiany związane z przejściem z życia wewnątrzmacicznego do życia samodzielnego z okresu niemowlęcego została wyodrębniona faza noworodkowa, która trwa od urodzenia do 28 dnia życia.      Noworodek donoszony to dziecko urodzone po upływie ciąży trwającej 270 dni. …