Czas pracy

     Podstawowy system czasu pracy, inaczej nazywany jest powszechnym systemem organizacji pracy. Co to oznacza? To znaczy, że powinieneś świadczyć pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Jakie istnieją odstępstwa od powszechnego systemu organizacji pracy? Zmianowy system czasu pracy.