Czas pracy

     Podstawowy system czasu pracy, inaczej nazywany jest powszechnym systemem organizacji pracy. Co to oznacza? To znaczy, że powinieneś świadczyć pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Jakie istnieją odstępstwa od powszechnego systemu organizacji pracy?

Zmianowy system czasu pracy.
     Oznacza to, że powinieneś świadczyć pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Natomiast praca odbywa się w różnych godzinach pracy, a więc zmianowo. Dla przykładu w jednym tygodniu 7:00-15:00, a w innym 14:00-22:00. W takiej sytuacji przełożony powinien sporządzić dla Ciebie harmonogram czasu pracy, abyś wiedział w jakich godzinach będziesz pracował.

Równoważny system czasu pracy.

Praca w nadgodzinach może zostać
zlecona przez pracodawcę tylko
w przypadku konieczności prowadzenia
akcji ratowniczej dla ochrony
życia lub zdrowia ludzkiego,
ochrony mienia lub usunięcia awarii,
ewentualnie szczególnych
potrzeb pracodawcy.

     W tym systemie pracujesz maksymalnie do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Ponieważ pracujesz w ciągu doby do 12 godzin, jest to przedłużony dobowy wymiar czasu pracy i może być on zrównoważony albo dniami wolnymi od pracy, albo skróceniem normy czasu pracy w innych dniach pracy. W porównaniu do pracownika świadczącego pracę w podstawowym systemie czasu pracy, możesz mieć w okresie rozliczeniowym więcej dni wolnych od pracy.
     Porównując ten system z podstawowym systemem czasu pracy, można stwierdzić, że pracodawca w tym wypadku gospodaruje czasem pracy pracownika w każdym dniu w roku (bez względu na wypadające dni świąteczne). Dlatego przełożony powinien sporządzić dla ciebie harmonogram czasu pracy, abyś wiedział, w które dni i w jakim wymiarze świadczysz pracę, a które dni są dla ciebie dniami wolnymi od pracy. Taki rodzaj pracy jest zwykle wykonywany w całodobowych centrach obsługi klienta.

Zadaniowy system pracy.
     Pracodawca wybiera to rozwiązanie w przypadku specyficznego rodzaju pracy, jej organizacji lub miejsca wykonywania pracy. System ten sprawdza się w sytuacjach, w których pracodawca nie sprawuje bezpośredniej kontroli i nadzoru nad świadczeniem pracy przez pracownika. Przykłady zawodów, które mają tego typu system pracy to: telepraca lub przedstawiciel handlowy.

Nadgodziny – czyli przekroczenie norm czasu pracy.
     Zgodnie z kodeksem, praca w godzinach nadliczbowych, to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

[smartads]
     Praca w nadgodzinach może zostać zlecona przez pracodawcę tylko w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub usunięcia awarii, ewentualnie szczególnych potrzeb pracodawcy. Do godzin nadliczbowych nie można zaliczać pracy w celu wykonywania normalnych, planowanych zadań. Nadgodziny nie mogą stanowić powtarzającego się elementu organizacji pracy, stosowanego zwykle w związku ze złą organizacją pracy.

Dodaj komentarz