Wierność w obliczu wiary i przysięgi małżeńskiej

     Przysięga małżeńska w całości brzmi: „Ja ….., biorę ciebie ….. za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.” Niewielu ludzi przed zawarciem związku małżeńskiego zastanawia się nad tym, że jest to rodzaj …

Partnerstwo dla pokoju

     Trzymają się mnie parabole i paralele… Tym razem z polityki międzynarodowej. Partnerstwo dla pokoju to program ogłoszony przez NATO w październiku 1993 po to, aby dać krajom aspirującym do członkostwa w sojuszu realną perspektywę współpracy militarnej. Ale dla mnie to hasło znaczy znacznie więcej. To nie jest jakieś dalekie, abstrakcyjne hasło z telewizora czy z …