Przedszkolaki zwiększą zatrudnienie

     Z nowym rokiem szkolnym zmieni się minimalny, tygodniowy wymiar zajęć świadczonych w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki. W zależności od liczebności grupy będzie to od 12 do 25 godzin. MEN przewiduje, że nowe przepisy przyczynią się do wzrostu etatów w placówkach zajmujących się wychowaniem przedszkolnym.      Od 1 września br. wszystkie …