Teoretyczne zmagania z ADHD

     ADHD według definicji to zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Z punktu widzenia medycyny jest to schorzenie z charakterystycznymi objawami.
Istnieją trzy grupy objawów:

 • nadmierna ruchliwość
 • nasilone zaburzenia uwagi
 • nadmierna impulsywność

     Przyczyną nadpobudliwości w znacznej mierze są czynniki genetyczne oraz zaburzenie równowagi pomiędzy układem dopaminowym i noradrenalinowym w CUN (centralnym układzie nerwowym). Wymieniane są również czynniki środowiskowe, które mogą nasilać objawy ADHD: problemy okołoporodowe (m.in. niedotlenienie w czasie porodu) oraz nadużywanie przez matkę w czasie ciąży papierosów, alkoholu lub narkotyków.

Rodzice często widzą,
że ich pociecha jest
bardziej ruchliwa
niż inne dzieci,
ale problem zaczyna się
z chwilą pójścia do
przedszkola czy szkoły.

     Dzieci nadpobudliwe mają problem z samokontrolą i zapanowaniem nad wszystkimi bodźcami z zewnątrz. Nazwa jednostki chorobowej to „zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi”, a tak naprawdę dzieci z ADHD mają tej uwagi aż nadto. Są bombardowane ogromną ilością bodźców i nie potrafią z tego gąszczu wybrać tych najistotniejszych. Dla nich wszystkie bez wyjątku są ogromnie ważne i ciekawe: to co dzieje się za oknem, to co mówi mama, to co ma na talerzu i wszystko, co znajduje się na półkach. Dziecko nie reaguje za pierwszym razem na polecenia, co często wywołuje złość u rodziców, opiekunów lub nauczycieli. Nie wolno karać dzieci za objawy choroby! Nadpobudliwość wzbudza w rodzicach, nauczycielach i ludziach postronnych lęk i strach, a nie powinna.
     Diagnoza i rozpoznanie ADHD jest trudne, ponieważ skupia się na obserwacji pacjenta. Powinno opierać się na następujących czynnikach:

 • wywiad z rodzicami
 • opinia nauczyciela/przedszkolanki o zachowaniu dziecka
 • badanie neurologiczne i EEG
 • badanie pediatryczne
 • obserwacja zachowania dziecka
 • badanie psychologiczne
 • ocena ilorazu inteligencji
 • rozmowa z dzieckiem
 • ocena nasilenia problemu zaburzenia koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej i zachowań problemowych przy pomocy skali kwestionariuszy diagnostycznych

[smartads]
Zachowania charakterystyczne dla dziecka z nadpobudliwością psychoruchową:

 • śni na jawie
 • nie kończy czynności
 • łatwo zniechęca się i rozprasza
 • zbyt krótko się koncentruje na danej czynności
 • nie potrafi usiedzieć jednym miejscu, tzw. „żywe srebro”
 • szybko się denerwuje
 • jest gadatliwe, wtrąca się do rozmowy dorosłych
 • wszystkiego musi dotknąć
 • biega po całym domu
 • źle zapamiętuje szczegóły
 • chce pochwał natychmiast po wykonaniu czynności
 • ma problem z przestrzeganiem zasad
 • bywa agresywne
 • dokucza innym dzieciom
 • nie znosi zmian
 • nie przewiduje niebezpieczeństw

Dodaj komentarz