Dofinansowanie na podręczniki szkolne z programu „Wyprawka szkolna”. Jak je dostać?

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwrot kosztów wyprawki szkolnej, czyli zakupu podręczników szkolnych. A to niebagatelny wydatek dla domowego budżetu, szczególnie jeśli ktoś ma 2 lub więcej dzieci. Jeśli twoje dziecko idzie do pierwszej klasy może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 180zł, a jeśli zaczyna naukę w klasie czwartej i 210zł.

Z raportu Ceneo.pl wynika, że w zeszłym roku prawie 33% badanych wydało na książki do szkoły ponad 500zł, a 32% poniosło koszt między 300 a 500zł. W tym roku musimy liczyć się ze wzrostem wydatków na podręczniki mniej więcej o 100zł. Szkoda tylko, że na pomoc państwa mogą liczyć tylko osoby o niskich dochodach, a nie rodziny wielodzietne. Zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” o dofinansowanie podręczników mogą ubiegać się m.in. rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej. Szczegółowy opis zasad przyznawania dopłat zwiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r.

Generalnie pomoc jest przeznaczona głównie dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza:
– 504zł (ta kwota obowiązuje do 31 października br.) dla uczniów z klas I,
– 351zł (ta kwota obowiązuje do 30 września br.) dla uczniów z klas II-IV.
Wartość pomocy dla uczniów z klas I-III nie może przekroczyć 180zł, a tych z klasy IV – 210zł.

Co zrobić aby uzyskać dofinansowanie na podręczniki szkolne?
1. Złóż wniosek do dyrektora szkoły, do której chodzi twoje dziecko.
2. Dołącz zaświadczenie o wysokości dochodów albo o korzystaniu z zasiłku.
3. Poczekaj na rozpatrzenie wniosku.
4. Pamiętaj! Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie należy przedstawić fakturę, paragon, rachunek lub odpowiednie oświadczenie o zakupie podręczników.

UWAGA:

Dowiedzieliśmy się, że Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ustaliły, że rządowy program „Wyprawka szkolna 2012” pozwala rodzinom wielodzietnym, czyli takim które wychowują co najmniej troje dzieci, ubiegać się o refundację części kosztów zakupu podręczników bez względu na wysokość dochodów. Mówi o tym par. 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2012r.
Większość osób uprawnionych nie wie o tej możliwości, bo zabrakło kampanii informacyjnej.

[smartads]

Dodaj komentarz