Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko w przedszkolu lub w szkole?

chory7     We wrześniu rozpoczęła się szkoła. Jest to miesiąc różnych wydatków i opłat szkolnych. Jedną z nich jest płacona jeden raz w roku składka na ubezpieczenie. Każda szkoła wybiera indywidualnie ubezpieczyciela, który zaproponuje polisę grupową. Dzięki temu, że jest to polisa dla dużej ilości osób, jest ona niezwykle atrakcyjna cenowo. Ubezpieczenie dziecka w szkole nie jest obowiązkowe. Proponując rodzicom, zresztą słusznie, wykupienie polisy dla dziecka, szkoła dba również o swój interes. Gdyby bowiem wypadek zdarzył się na terenie szkoły w czasie „lekcyjnym”, w przypadku rozprawy sądowej szkoła musiałaby zapłacić odszkodowanie w związku z zaniedbaniem opieki nad dzieckiem.

     Dlaczego jednak warto wykupić taką polisę? Składka roczna to koszt jedynie ok. 30 zł, a suma ubezpieczenia waha się od 8 do 10 tys. zł w zależności od ubezpieczyciela. Dla porównania – ubezpieczenie dziecka od wypadków przy polisie indywidualnej rodzica to koszt powyżej 100 zł na rok, ale obejmuje szerszy zakres świadczeń. Jest to roczna polisa (przeważnie od 01.10. bieżącego roku do 30.09. następnego roku), zwykle obejmująca wypadki dziecka, zarówno te które miały miejsce w szkole, jak te w domu, przez cały czas, tzn. w dni powszednie i święta, na terenie Polski, niejednokrotnie również za granicą. Podstawowy zakres takiej polisy obejmuje śmierć dziecka oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (również komunikacyjnego). Oprócz tego polisa może obejmować pobyt dziecka w szpitalu.

     Większość Rodziców nie czyta szczegółowych warunków polis, bo zwykle wymaga to dodatkowego czasu na przestudiowanie tego w szkole. Nie wszyscy wiedzą więc, co dokładnie obejmuje polisa, czy wszystkie nieszczęśliwe wypadki i w jakim zakresie. Czy wypłata świadczenia następuje w przypadku każdego nieszczęśliwego wypadku, czy tylko w przypadku takiego, w którym określony zostanie trwały uszczerbek na zdrowiu. Zdarza się, że nie wiemy, że ubezpieczenie obejmuje nie tylko czas szkolny ale i wolny, bo pokutują w nas stare przekonania, że ubezpieczenie dziecka w szkole obejmuje tylko wypadki w szkole oraz w drodze do i ze szkoły.

[smartads]

     Jeśli dziecko będzie miało wypadek, w wyniku którego uszczerbek na zdrowiu zostanie orzeczony na 1%, to może liczyć na odszkodowanie w wysokości od 80 do 100 zł. Co to może być? Niewielka rana, która wymagała założenia jednego szwu, czyli wielkości 1 cm. Niestety wypadki się zdarzają, albo podczas zajęć sportowych – choć jak wiadomo sport to zdrowie, lub też na placu zabaw, boisku, sali sportowej czy w innym miejscu podczas wspólnych gier dzieci. Warto tu zaznaczyć, że dzieciom przytrafiają się przede wszystkim wypadki drobne, które nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu, a jednak wymagają od rodziców kosztownego leczenia. Dotyczy to głównie przypadków uszkodzeń zębów, złamania kończyn, poparzeń lub ukąszeń. Dlatego można zastanowić się nad wykupieniem nie tylko grupowego w szkole, ale i indywidualnego ubezpieczenia dziecka, a wtedy w razie wypadku wypłata świadczenia nastąpi z dwóch polis.

eva
Konsultacja merytoryczna: Renata Jackowska
www.moje-finanse.com

Dodaj komentarz