Rodzina – dlaczego jest dla nas tak ważna?

para

     Człowiek jako istota społeczna ma naturalną potrzebę przynależności. Ludzie tworzą komórki społeczne o różnej liczebności i strukturze, a głównym celem organizowania się w rozmaite społeczności jest potrzeba socjalizacji.
     Poza nielicznymi sytuacjami patologicznymi, każda istota ludzka dąży do zaspokojenia swojej potrzeby przynależności poprzez założenie rodziny. Socjolodzy podkreślają, że rodzina pełni funkcję fundamentu, na którym oparte jest całe społeczeństwo. Na przestrzeni wieków zmieniał się jej model, ale podstawowa funkcja społeczna została zachowana. To rodzina, poprzez intymny związek oparty na wzajemnym uczuciu, współdziałaniu i odpowiedzialności, kształtuje model zachowań i postaw jej najmłodszych członków już od pierwszych dni życia.


Funkcje rodziny

     Często nie zdajemy sobie sprawy, jak liczne funkcje w naszym życiu pełni podstawowa komórka społeczna. Jest ona dla nas czymś tak oczywistym, że nie dostrzegamy korzyści płynących z bycia członkiem rodziny. Podstawowym jej zadaniem jest funkcja prokreacyjna, która zapewnia realizację emocjonalnych potrzeb ojcostwa i macierzyństwa oraz gwarantuje utrzymanie biologicznej ciągłości społeczeństwa. Innym pozytywnym aspektem bycia członkiem rodziny jest możliwość zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych poprzez kontakt psychiczny i wyrażanie swojej osobowości w gronie najbliższych nam ludzi, których obdarzamy zaufaniem. Dom rodzinny pozwala także na odzyskanie wewnętrznej równowagi emocjonalnej. Jedną z ważniejszych cech rodziny jest także fizyczne i materialne zabezpieczenie jej członków, którzy w niektórych momentach życia wymagają szczególnej opieki i pomocy.

[smartads]

Model rodziny i jej planowanie

     Model rodziny zmieniał się przez lata. Coraz popularniejsze są niezalegalizowane związki partnerskie. Wpływ na to ma wiele czynników, a jednym z nich jest obserwowane, głównie w dużych miastach, zjawisko rozluźniania się więzi pomiędzy dalszymi krewnymi na rzecz tych najbliższych. Dawniej nieodłącznym elementem zawarcia małżeństwa było wyprawienie hucznego wesela. Obecnie równie często organizowane są skromne przyjęcia lub po prostu rezygnuje się z małżeństwa na rzecz wolnego związku. Niezależnie od indywidualnych zapatrywań na model rodziny, najważniejsze jest, aby jej członkowie zapewniali sobie bezpieczeństwo, komfort psychiczny i byli szczęśliwi. Ważne jest także planowanie rodziny. Posiadanie potomstwa powinno być świadomym wyborem, a nie dziełem przypadku. Spośród wielu metod antykoncepcji jednym z najpopularniejszych są obecnie prezerwatywy. Jest to jeden z najpewniejszych i najmniej inwazyjnych dla organizmu sposobów zapobiegania ciąży. Prezerwatywa nie wpływa na płodność, dlatego może być stosowana bez obaw przez osoby, które w przyszłości będą chciały posiadać potomstwo.

Dodaj komentarz