Ulga na dzieci – jak z niej skorzystać i co się zmieniło w 2015 roku

rodzina

     Ulga na dzieci, zwana też ulgą prorodzinną pozwala na odliczenie od podatku ustalonych przepisami kwot, podczas rozliczania zeznania podatkowego. Podatnicy, którzy wychowują tylko jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli ich dochód w ciągu roku wyniósł nie więcej niż 56 000 zł. W przypadku małżeństw liczy się suma ich dochodów i próg wynosi 112 000 zł. Z odliczenia od podatku mogą skorzystać także rodzice wychowujący pełnoletnie dziecko, jeżeli dziecko to wciąż uczy się lub studiuje i nie przekroczyło 25. roku życia, lub jeśli pobiera zasiłek pielęgnacyjny.


Zmiany w 2015 roku

     1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały dwie korzystne zmiany w uldze na dzieci. Pierwsza z nich dotyczy kwot ulgi. Kwota ulgi za pierwsze i drugie dziecko nie uległa zmianie, natomiast za trzecie i kolejne została zwiększona o 20%. Rodziny wielodzietne mogą mieć zatem powody do zadowolenia. Aktualne stawki ulgi znajdziesz na stronie rozliczeniepit.pl.

[smartads]

     Druga zmiana dotyczy możliwości odliczenia wyższej kwoty niż podatek dochodowy. W poprzednich latach wielu rodziców nie miało możliwości skorzystania z pełnej ustalonej przepisami kwoty, ponieważ ustawa przewidywała możliwość odliczenia maksymalnie tyle, ile wyniósł podatek. Traciły na tym szczególnie uboższe rodziny, które ze względu na niską wysokość dochodu, uzyskiwały także niski podatek od swoich dochodów. W tym roku rodziny takie mają możliwość wykorzystania całej kwoty ulgi. Wiele rodzin dzięki temu uzyska nawet ponad 1000 zł więcej niż rok temu.

Jak skorzystać z ulgi na dzieci

     Ulgę na dzieci mogą odliczyć podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub na PIT-36 (praca za granicą, działalność gospodarcza według skali podatkowej). Oprócz formularza PIT, należy wypełnić załącznik PIT/O, w którym ulgę wykazuje się w części „Odliczenia od podatku”. Osoby, których podatek jest niższy od ulgi, muszą wypełnić również załącznik PIT/UZ, w którym należy wykazać różnicę między ulgą a podatkiem. W rozliczeniu ulgi na dzieci pomóc może program do rozliczania PIT, który automatycznie obliczy podatek.

Dodaj komentarz